ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

ชื่อ : นางธัญพัทธ์ อินนา

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาววิชญาภรณ์ มั่นปาน

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวสุดารัตน์ สูบุญ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิ : ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.)
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย