ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน

 

            - จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

 ข้อมูล

จำนวนบุคลากร

 วุฒิทางการศึกษา

 

 

ประเภทบุคลากร

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

ปริญญา

โท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญา

หมายเหตุ

ผู้บริหาร

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจำ

ครูอัตราจ้าง

ครูพี่เลี้ยง

1

1

1

-

-

-

12

-

3

2

1

13

1

3

2

1

2

-

-

-

 

11

-

3

1

 

-

1

-

1

ข้อมูล   ณ

วันที่ 16 พ.ค.61

รวม

3

17

20

3

15

2

 

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย