ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน

 

                  - จำนวนครูและบุคลากรในโรงเรียน

 ข้อมูล

จำนวนบุคลากร

 วุฒิทางการศึกษา

 

 

ประเภทบุคลากร

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

ปริญญา

โท

ปริญญาตรี

ต่ำกว่าปริญญา

หมายเหตุ

ข้าราชการครู

ลูกจ้างประจำ

ครูอัตราจ้าง

ครูพี่เลี้ยง

7

1

-

-

8

-

5

1

15

1

5

-

2

-

-

-

15

-

5

-

-

1

-

1

ข้อมูล   ณ

วันที่ 10 มิ.ย.58

รวม

8

14

22

2

20

2

 

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

สหวิชาดอทคอม