ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม  

ตั้งอยู่หมู่ที่ 5  ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท

รหัสไปรษณีย์ 17140

โทรศัพท์  0-5643 –8090  

โทรสาร 0-5643 –8443 

Email: Matikaram090 @ gmail.com

Webmaster

ครูพนิดา มาลัยมาตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

website: http://http://www.matikaram.ac.th

Facebook โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย