ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner


วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายอำนาจ นุ่มแสง ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2561


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย