ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner


วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ในช่วงบ่าย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมเลือกตั้งประธานนักเรียน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย