ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner


วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ในช่วงเช้าจะเป็นการแจกคูปองสำหรับซื้อเครื่องแบบนักเรียน และในเวลา 11.00 น. เป็นการประชุมเตรียมคววามพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย