ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ผศ. ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ผศ. ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง รับมอบจักรยาน ปั่นปลูกต้นไม้ที่เข้าขยาย

  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการราม ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง รับมอบจักรยาน และปั่นไปปลูกต้นไม้ที่เขาขยาน   ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย