ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

กิจกรรมแสงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 10

ในวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ได้จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี รัชกาลที่ 10 นำโดยผู้อำนววยการโรงเรียน นาายอำนาจ นุ่มแสง คณะครู และนักเรียนทุกคน โดยกิจกรรมจะมีการทำพิธี ถวายพระพ...

อ่านต่อ.. »


วิทยากรของชุมชน เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน

วันศุกร ที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยากรของชุมชน ในตำบลห้วยกรด เข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับการถักสานใบตาล  ...

อ่านต่อ.. »


การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 นายอำนาจ นุ่มแสง ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษา หารือเกี่ยวกับงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน ในปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ในช่วงบ่าย ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมเลือกตั้งประธานนักเรียน ...

อ่านต่อ.. »


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ได้จัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »


การประชุมเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ในช่วงเช้าจะเป็นการแจกคูปองสำหรับซื้อเครื่องแบบนักเรียน และในเวลา 11.00 น. เป็นการประชุมเตรียมคววามพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561  ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมปลูกเองกินเอง

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามจัดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิก (ปลูกเองกินเอง) ...

อ่านต่อ.. »


พิธีราชสดุดี

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการา ได้นำกองลูกเสือ ทำพิธีถวายราชสดุดี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  ...

อ่านต่อ.. »


กีฬาสี

กีฬาสโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ประจำปีารศึกษา 1 ธันวาคม 2560  

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี1

การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี1

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในไทย