ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

ผศ. ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ผศ. ดร. สถาพร ถาวรอธิวาสน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ชัยนาท ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ...

อ่านต่อ.. »


การประชุมเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 6 พฤษภาคม 2561 ในช่วงเช้าจะเป็นการแจกคูปองสำหรับซื้อเครื่องแบบนักเรียน และในเวลา 11.00 น. เป็นการประชุมเตรียมคววามพร้อมในวันเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561  ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมปลูกเองกินเอง

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามจัดกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปรนิก (ปลูกเองกินเอง) ...

อ่านต่อ.. »


พิธีราชสดุดี

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการา ได้นำกองลูกเสือ ทำพิธีถวายราชสดุดี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  ...

อ่านต่อ.. »


กีฬาสี

กีฬาสโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ประจำปีารศึกษา 1 ธันวาคม 2560  

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี1

การแข่งขันกีฬาศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี1

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง รับมอบจักรยาน ปั่นปลูกต้นไม้ที่เข้าขยาย

  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการราม ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง รับมอบจักรยาน และปั่นไปปลูกต้นไม้ที่เขาขยาน   ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายศักดิ์ชัย  หริ่มแก้ว

หัวหน้างานการบริหารงานทั่วไป

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

สหวิชาดอทคอม