ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท


ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนผู้เข้าชม

Banner

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 15  มิถุนายน 2560  ...

อ่านต่อ.. »


โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม เปิดชุมนุมเทควันโด ให้กับนักเรียนชุมชนวัดมาติการาม

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม  ตำบลห้วยกรดพัฒนา  อำเภอสรรคบุรี  จังหวัดชัยนาท  เปิดชุมนุมเทควันโด  ให้กับนักเรียนชุมชนวัดมาติการาม ...

อ่านต่อ.. »


ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1/ 2560

โีรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นอุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่6  วันที่ 9 มิถุนายน 2560  ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมให้กับนักเรียน เพื่อฝึกความอดทน ระเบียบวินัย ...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬา-กีฑานักเรียน ศูนย์คุณภาพการศึกษาสรรคบุรี สรรคบุรี 1 เกมส์

โรงเรียนชุมชนวัดมาติการราม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ศูนย์คุณภาพการศึกษาสรรคบุรี 1 เกมส์ ครั้งที่ 10 ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง รับมอบจักรยาน ปั่นปลูกต้นไม้ที่เข้าขยาย

  โรงเรียนชุมชนวัดมาติการราม ได้นำนักเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อหลวง รับมอบจักรยาน และปั่นไปปลูกต้นไม้ที่เขาขยาน   ...

อ่านต่อ.. »


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

ปฏิทินกิจกรรม
  • วันไหว้ครู

กลุ่มงาน

นายสมชาย  บุญเมือง

การพัสดุ

 


ปฏิทินกิจกรรม


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook


รอบรู้เรื่องอาเซียน

สหวิชาดอทคอม